ZAJĘCIA ZDALNE
w semestrze letnim

Drodzy Studenci!
W semestrze letnim zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu będą prowadzone w formie zdalnej, z wyłączeniem zajęć praktycznych, o których mowa w Zarządzeniu nr 9/2021
Slider

Aktualności

TV