Kalendarium
 • 12 Mar 2021Ogólnopolski Konkurs Wiedzy - 10 lat obowiązywania Kodeksu Wyborczego w Polsce

  Godzina: 11:00-15:00

  Lokalizacja: Online za pośrednictwem platformy Moodle

  Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

  Opis wydarzenia:

  Zakład Administracji i Katedra Nauk Prawnych Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 12 marca 2021 r. organizuje ogólnopolski Konkurs Wiedzy „10 lat obowiązywania Kodeksu wyborczego w Polsce”.

  Konkurs adresowany jest do uczniów liceów i techników. W Konkursie mogą wziąć udział również Studenci I stopnia Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

  Konkurs ma popularyzować i upowszechniać wśród młodzieży wiedzę z zakresu publicznych uprawnień jednostki oraz zachęcać do samodzielnego podnoszenia posiadanych kompetencji, lecz także kształtować postawy obywatelskie, wyrażające się w aktywnym udziale w życiu państwa oraz społeczności lokalnej.

  Szczególne znaczenie uprawnień wyborczych w katalogu praw i wolności o charakterze politycznym wyraża się zarówno w fakcie wysunięcia przez obowiązującą Konstytucję zasady przedstawicielskiej formy rządów przed instrumenty bezpośredniego sprawowania władzy przez ogół uprawionych w postaci referendum oraz obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, jak również w funkcjach realizowanych przez postępowanie wyborcze, mających na celu – oprócz ukształtowania osobowego składu organów władzy publicznej  - także wyrażenie preferencji dla prezentowanych w toku kampanii wyborczej programów politycznych, nadanie elektom legitymacji do sprawowania władzy oraz zespolenie członków społeczeństwa wokół określonych wartości. Nie bez znaczenia jest również uznanie uprawnienia do wybierania podstawowych organów władzy za najistotniejszy wyznacznik współcześnie rozumianej zasady zwierzchnictwa narodu, umocowanej w art. 4 Ustawy Zasadniczej.

  Konkurs odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy Moodle.

  Zgłoszenia uczestników do udziału w konkursie dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkurswiedzy.pwsip.edu.pl. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

  Zmagania uczestników zaplanowane są na 12 marca i rozpocznie je część pisemna od godz. 11.00, zaś część ustna od godz. 12.15.

  Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody m.in.: głośniki i słuchawki bezprzewodowe, książki, karty podarunkowe, a także wizyta w Sejmie.

  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!