Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 7/12 w spr.: ustalenia wysokości odpłatności za udział w studiach podyplomowych

Zarządzenie nr 7/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości odpłatności za udział w studiach podyplomowych

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 39 Statutu PWSIiP w Łomży, zarządza się co następuje:

§ 1
Począwszy od semestru letniego roku akademickiego 2011/2012 uruchamia się w PWSIiP w Łomży studia podyplomowe o specjalnościach: Socjoterapia i Asystent rodziny w Instytucie Społeczno-Humanistycznym.

§ 2
1. Ustala się odpłatność za uczestnictwo w studiach podyplomowych:
1) specjalność Socjoterapia (3 semestry)
    - opata rekrutacyjna: 100,00
    - czesne za semestr: 1 050,00
2) specjalność: Asystent Rodziny
    - opata rekrutacyjna: 100,00
    - czesne za semestr: 1 700,00

§ 3
Opłaty, o których mowa w § 2, należy wnieść przelewem na rachunek bankowy PWSIiP w Łomży wskazany w umowie szkoleniowej zawartej pomiędzy PWSIiP w Łomży a uczestnikiem studiów podyplomowych.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_7_12.jpg
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-01-31

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-02-22 12:14:54

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 988


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3