Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2021


Uchwała Nr 39/2021 w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia o profilu praktycznym obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) , § 13 ust.10 Statutu PWSIiP w Łomży oraz § 7 ust.5 pkt.2  i ust.6  Rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów uchwala się co następuje:

§ 1
Senat PWSIiP w Łomży przyjmuje program studiów na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.


Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                         
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała Senatu_Nr_39_2021.pdf
  2.  Zał do Uchwały Nr 39_2021_PROGRAM STUDIÓW NA STUDIACH I pielegniarstwo 2021_2024 (1).pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-06-24

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2021-07-27 14:32:39

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 71


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3