Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


ZARZĄDZENIE Nr 36/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w sprawie: wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Rektora PWSIiP nr 109/18 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie powołania zespołu projektowego pn. „KPK - Kompleksowy Program Kształcenia w PWSIiP w Łomży

Na podstawie § 35 ust. 3 i 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam co następuje:

§ 1
Punkt 2 § 1 otrzymuje brzmienie: „Na potrzeby realizacji ww. projektu powołuje się zespół projektowy w składzie:
Koordynator projektu – dr Dariusz Perło – Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich;
Specjalista ds. monitoringu i spraw administracyjnych – mgr inż. Anna Bagińska;
Specjalista ds. obsługi finansowo-rozliczeniowej – mgr Irena Wiska;
Specjalista ds. zamówień publicznych – mgr Edyta Michalak;
Specjalista ds. spraw osobowych – mgr Beata Siekierska;
Specjalista ds. księgowych i monitoringu wydatków – mgr Alicja Obrycka;
Specjalista ds. księgowych i monitoringu wydatków – Barbara Iwona Wierciszewska;
Specjalista ds. księgowych i monitoringu wydatków – mgr Justyna Piaścik;
Specjalista ds. prawnych – mgr Danuta Zysk.”

§ 2
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowią zakresy czynności ww. stanowisk.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_36_2019.pdf
  2.  Zał do zarz Nr 36_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-04-26

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-05-09 11:08:52

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 244


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3