Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 75/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rektora PWSIiP z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017

Na podstawie § 26 ust.7  Statutu  PWSIiP  w Łomży w związku z art. 35 ust.1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym uchwala się co następuje:
 

§ 1
1. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przyjmujei zatwierdza roczne sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017.
2. Sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni za rok akademicki 2016/2017 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                      
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_75_17.pdf
  2.  sprawozdanie_uczelni_16_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-06-26 13:14:29

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 341


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3