Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 92 /2017 w sprawie: powołania Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich

Na podstawie art. 142 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z  § 84 ust.4, ust.5   Statutu PWSIiP w Łomży, uchwala się co następuje:
 

§ 1
1. Powołuję się Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną ds. Nauczycieli Akademickich w następującym składzie:
1) prof. dr  hab. Joanna Salachna – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
2) prof. dr hab. Mirosława Melezini  – przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
3) dr Dariusz Perło - przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
4) dr Tadeusz Kowalewski - przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
5) dr hab. Elżbieta Biller – przedstawiciel Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
6) dr  hab. Wojciech Korneta – przedstawiciel Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
7) dr Agnieszka Obiedzińska - przedstawiciel Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
8) dr inż. Grzegorz Rubin - przedstawiciel Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
9) prof. dr hab. Jan Górski – przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu
10) dr hab. Małgorzata Knaś - przedstawiciel Wydziału  Nauk o Zdrowiu
11) dr Marta Żebrowska – Gamdzyk - przedstawiciel Wydziału  Nauk o Zdrowiu
12) mgr Monika Gałczyk - przedstawiciel Wydziału  Nauk o Zdrowiu
13) Milena Surgiewicz – przedstawiciel studentów

2. Na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji  Dyscyplinarnej ds. Nauczyli Akademickich Senat PWSIiP w Łomży powołuje Panią Prof. dr hab. Joannę Salachnę.
3. Na Zastępcę Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich Senat PWSIiP w Łomży powołuje Panią prof. dr hab. Mirosławę Melezini.

§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym w stosunku głosów:
1) prof. dr  hab. Joanna Salachna– Przewodniczący Komisji
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

2) prof. dr hab. Mirosława Melezini – Zastępca Przewodniczącego Komisji  
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 15 głosów

3) dr Dariusz Perło 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

4) dr Tadeusz Kowalewski  
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

5) dr hab. Elżbieta Biller 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0głosów

6) dr  hab. Wojciech Korneta 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

7) dr Agnieszka Obiedzińska 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

8) dr inż. Grzegorz Rubin 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

9) prof. dr hab. Jan Górski 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

10) dr hab. Małgorzata Knaś 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

11) dr Marta Żebrowska – Gamdzyk 
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

12) mgr Monika Gałczyk 
- tak  15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

13) Milena Surgiewicz  
- tak 14 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                          
Przewodniczący Senatu       
                                          
Rektor                                                                                     
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_92_17(1).pdf
  2.  Uchwała_Nr_92_17(2).pdf
  3.  Uchwała_Nr_92_17(3).pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-01-11 16:10:31

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 632


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3