Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 77/2017 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie działania Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych oraz Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych PWSIiP w Łomży

Na podstawie § 26 ust. 4 w zw. z § 29 ust.1. Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

1. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przyjmuje zmiany do Regulaminu działania Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych oraz Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych w PWSIiP w Łomży, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Tekst Jednolity Regulaminu działania Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych oraz Senackiej Komisji Odwoławczej ds. Etyki Badań Naukowych w PWSIiP w Łomży, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:

za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0


Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 


 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_77_17.pdf
  2.  Załącznik do Uchwały Senatu NR 77_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2017-12-07 14:00:48

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 437


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3