Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 74/2017 w sprawie: przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 12.10.2017r.

Na podstawie § 28 ust.4 Statutu  PWSIiP w Łomży, uchwala się co następuje:
§ 1

Zatwierdza się protokół  z posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 12.10.2017 r. 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                     
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_74_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2017-12-07 10:45:18

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 370


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3