Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 86/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i realizację kursów oraz szkoleń na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży

Na podstawie  § 26 ust. 12 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
Senat PWSIiP w Łomży wyraża zgodę na utworzenie i realizację na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych:
1/    kursu „Komunikacja i rozwiązywanie problemów w życiu codziennym, w pracy, w biznesie” - program kursu stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2/    kursu „ABC efektywnej przedsiębiorczości” - program kursu stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3/    szkolenia „Rozwiązywanie sporów w firmie” - program szkolenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
4/    szkolenia „Dialog i komunikacja w pracy” - program szkolenia stanowi załącznik nr 4 do uchwały;
5/    szkolenia „Podstawy negocjacji” - program szkolenia stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
6/    szkolenia „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne” - program szkolenia stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
7/    szkolenia „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce” - program szkolenia stanowi załącznik nr 7 do uchwały;
8/    szkolenia „Prawo spółek 2017” - program szkolenia stanowi załącznik nr 8 do uchwały;
9/    szkolenia „Mała księgowość z wykorzystaniem programu komputerowego” - program szkolenia stanowi załącznik nr 9 do uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:

za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_86_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2017-12-06 16:21:26

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 332


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3