Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 83/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i realizację studiów podyplomowych „Menedżer jakości” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży

Na podstawie  § 26 ust. 12 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1

1.Senat PWSIiP w Łomży wyraża zgodę na utworzenie i realizację studiów podyplomowych
„Menedżer jakości” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP
w Łomży
2.Efekty kształcenia oraz program studiów podyplomowych „„Menedżer jakości” stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:

za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0


Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_83_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2017-12-06 16:01:48

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 350


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3