Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 80/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i realizację studiów podyplomowych „ABC przedsiębiorstwa czyli jak założyć i efektywnie prowadzić własny biznes” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży

Na podstawie  § 26 ust. 12 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Senat PWSIiP w Łomży wyraża zgodę na utworzenie i realizację studiów podyplomowych „ABC przedsiębiorstwa czyli jak założyć i efektywnie prowadzić własny biznes” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży.
2.    Efekty kształcenia oraz program studiów podyplomowych „ABC przedsiębiorstwa czyli jak założyć i efektywnie prowadzić własny biznes” stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:

za 19
przeciw 0
wstrzymało się 0
Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

 

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_80_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-11-23

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2017-12-06 15:23:33

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 287


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3