Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała nr 55/2012 w spr.: przyjęcia programu kształcenia na kierunku Dietetyka

Uchwała Nr 55/2012

Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 28.06.2012 r.

w sprawie: przyjęcia programu kształcenia na kierunku Dietetyka.

Na podstawie § 29 ust.9 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przyjmuje program kształcenia na kierunku  Dietetyka -  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_55_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-06-28

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2015-06-10 12:34:16

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 798


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3