Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2013


Zarządzenie Rektora PWSIiP Nr 63/13 w spr.: uruchomienia kierunków studiów niestacjonarnych

Zarządzenie Nr 63/13

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 25.09.2013 r.  
 
w sprawie: uruchomienie kierunków niestacjonarnych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z  § 39 ust. 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, zarządza się co następuje:

§ 1
W związku z niską rekrutacją na kierunkach niestacjonarnych I stopnia:
- Wychowanie Fizyczne
- Dietetyka
- Kosmetologia
- Pielęgniarstwo (pomostowe)
- Informatyka
mając na względzie politykę kadrową w szczególności minima dydaktyczne zatrudnionych nauczycieli akademickich, koszty i strategię uczelni w zakresie rozwoju kierunków studiów, ww. kierunki w roku akademickim 2013/2014 nie będą uruchomione.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_63_2013.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2013-09-25

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2013-09-27 11:35:33

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 777


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3