Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 120/2012 z dnia 20.12.2012r. w sprawie: przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012r.

Uchwała Nr 120/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 20.12.2012r.
w sprawie:    przyjęcia korekty  planu rzeczowo-finansowego na 2012r.  

Na podstawie §  29 pkt. 5  Statutu PWSIiP , uchwala się co następuje:
§ 1

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości  w Łomży przyjmuje  korektę planu rzeczowo-finansowego na rok 2012 stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ……………… 15
przeciw ………0….
wstrzymało się ……0
 

 
Załączniki:
  1.  USP120.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-12-20

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 14:14:55

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 1260


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3