Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 104/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały Nr 51/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na ki

Uchwała Nr 104/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:      w sprawie zmiany uchwały Nr 51/2012 z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Zarządzanie.
Na podstawie § 29 ust.9 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży.
§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w  § 1 Uchwały Nr 51/2012r. z dnia 28.06.2012r. w sprawie przyjęcia programu kształcenia na kierunku Zarządzanie dodaje ust.2 w brzmieniu:
„Kierunek Zarządzanie jest o profilu praktycznym , dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu, obszar nauk społecznych, dziedzina nauk ekonomicznych.
§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za ………………………..13
przeciw ……………………0
wstrzymało się ……0
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                            Przewodniczący Senatu
 

 
Załączniki:
  1.  USP104.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-11-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 12:57:10

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 638


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3