Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Senatu Nr 101/2012 z dnia 15.11.2012r. w sprawie: wyrażenia opinii w sprawie Raportu Samooceny Kierunku Automatyka i Robotyka.

Uchwała Nr 101/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15.11.2012r.
w sprawie:    wyrażenia opinii w sprawie  Raportu Samooceny Kierunku Automatyka i Robotyka.

Na podstawie art. 29 pkt.20 Statutu PWSIiP,  uchwala się, co następuje:
§ 1
Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży  pozytywnie opiniuje Raport Samooceny Kierunku Automatyka i Robotyka stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów
za 13.
przeciw 0
wstrzymało się 0
Przewodniczący Senatu
 

 
Załączniki:
  1.  USP101.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-11-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-19 12:29:10

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 711


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3