Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora Nr 20/12 z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 36/2008 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 27.10.2008 r. w sprawie Regula

Zarządzenie Nr 20/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 15 marca 2012 r.
w sprawie:  zmieniające zarządzenie nr 36/2008 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 27.10.2008 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży.
Na podstawie § 54 ust. 2 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1
W Regulaminie Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży wprowadzonym Zarządzeniem Nr 36/2008 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 27.10.2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznikowi nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2) Załącznikowi nr 2 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
3) Załącznikowi nr 4 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
4) Załącznikowi nr 5 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
5) Załącznikowi nr 6 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
6) Załącznikowi nr 7 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.
7) Załącznikowi nr 8 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników PWSIiP w Łomży nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
W pozostałym zakresie zarządzenie, o którym mowa w § 1, pozostaje bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 r.

 
 
Załączniki:
  1.  ZR20-załacznik.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-03-15

Opublikował: Stanisław Mikielski

Publikacja z dnia: 2013-01-12 14:50:45

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 930


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3