Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora nr 53/12 z dn. 31.08.2012 r. w spr.: zmieniające Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 53/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie:  zmieniające Zarządzenie nr 28/2011 Rektora PWSIiP w Łomży z dnia 02.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSIP w Łomży”

Na podstawie § 54 ust. 2 pkt 5  Regulaminu Organizacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:  

§ 1
W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  PWSIP w Łomży wprowadzonym zarządzeniem NR 28/2011 Rektora PWSIP w Łomży z dnia 02.06.2011 r. wprowadza się nasypujące zmiany:
1) § 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być udzielane:
1) w przypadkach określonych w § 20 ust 7, 8 do wysokości 7-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (100%) określanego Rozporządzeniem Rady Ministrów, na okres max. 3 lat – liczonego począwszy od pierwszego miesiąca spłaty,
2) w pozostałych przypadkach określonych w § 20 do wysokości 14-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (100%) określanego Rozporządzeniem Rady Ministrów, na okres max. 5 lat – liczonego począwszy od pierwszego miesiąca spłaty.
2) Załącznikowi nr 7 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PWSIP w Łomży – Umowa pożyczki mieszkaniowej, nadaje się brzmienie podane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
W pozostałym zakresie zarządzenie, o którym mowa w § 1, pozostaje bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Uzgodniono z przedstawicielem pracowników
(-) Irena Wiska

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_53_12.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-08-31

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-11-10 09:26:28

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 829


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3