Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2012


Uchwała Nr 69/12 w spr.: przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSIiP z dn. 28.06.2012 r.

Uchwała Nr 69/2012
Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 12.07.2012 r.
w sprawie:   przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu PWSIiP z dnia 28.06.2012 r.

Uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się protokół z posiedzenia Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 28.06.2012 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 17
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu
Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP                                                                               
 

Załączniki:
  1.  Uch_Nr_69_12.jpg
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2012-07-12

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-10-17 14:27:16

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 698


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3