Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 47/12 w spr.: zmiany w składzie Instytutowe Komisji Rekrutacyjnej Inst. Społ.-Hum.

Zarządzenie nr 47/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 10 lipca 2012 r.

w sprawie:  zmiany w składzie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP
                      w Łomży (kierunek Filologia) na rok akademicki 2012/2013

Na podstawie  art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 76 ust. 3-5 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Wprowadzam zmianę w składzie Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP w Łomży (kierunek Filologia).
2. Odwołuję ze składu Komisji mgr Anetę Wałkuską – członka Komisji.
3. Powołuję do składu Komisji mgr Barbarę Adamiak – członka Komisji.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_Nr_47_12.jpg
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-07-10

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-09-11 14:09:00

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 854


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3