Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2012


Zarządzenie Rektora PWSIiP w Łomży nr 48/12 w spr.: harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarnei i niestacjonarne II stopnia na kierunku Pielęg

Zarządzenie nr 48/12
Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
z dnia 19 lipca 2012 r.

w sprawie: harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2012/2013

Na podstawie  art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Ustalam harmonogram harmonogramu rekrutacji uzupełniającej na I rok  studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w następujących terminach:
- 19.07.2012 r. – uruchomienie systemu rekrutacyjnego (rozpoczęcie rekrutacji elektronicznej),
- 20.09.2012 r. godz. 15.00 – upływa termin potwierdzenia gotowości podjęcia studiów poprzez złożenie
                                                     w Dziale Spraw Studenckich (Dziekanacie) p. 331 kompletu dokumentów,
- 24.09.2012 r. godz. 15.30 – egzamin kwalifikacyjny (test wewnątrzuczelniany),
- 26.09.2012 r. – ogłoszenie wyników egzaminu kwalifikacyjnego (testu wewnątrzuczelnianego), udostępnienie
                               informacji o kwalifikacji na studia w systemie rekrutacji elektronicznej oraz udostępnienie
                               informacji o przyjęciu na studia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
(-) dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP

 

Załączniki:
  1.  Zarz_Rekt_48_12.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2012-07-19

Opublikował: Ewa Zawłocka

Publikacja z dnia: 2012-09-10 12:00:44

Wersja dokumentu: 2

Ilość wyświetleń: 1441


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3